winnaar debat

Poëzie in Uitvoering

Via Poëzie in Uitvoering maakt School der Poëzie Nederlandstalige en buitenlandse poëzie op een laagdrempelige manier toegankelijk maken voor een jong publiek. 

Lessen op scholen
Op een school doen minimaal twee en maximaal acht klassen per jaar mee aan Poëzie in Uitvoering. De vakdocenten van School der Poëzie geven, aan de hand van een speciaal samengestelde werkbundel, gemiddeld twee tot vijf uren lessen aan één klas of groep. Het basismateriaal voor de werkbundel omvat de volgende peilers.

  1. Gedichten uit een debuutbundel gekozen door de leden van onze Poëzie-community (poëzieliefhebbers van 15 - 30 jaar; eerdere winnaars bij School der Poëzie en enthousiaste jonge dichters).
  2. De Keuze van de Kenner: poëzie van een dichter gekozen door Piet Gerbrandy, Mustafa Stitou en Ester Naomi Perquin. Zij kiezen een dichter die zij graag onder de aandacht van jongeren willen brengen en motiveren hun keuze waardoor een vorm van close reading ontstaat.
  3. Poëzie uit de Canon van de Nederlandstalige Poëzie zoals Brederoo, Hooft en uit het Gruuthuse Handschrift (Middeleeuwse poëzie)
  4. Cultureel diverse Poëzie: poëzie uit taalgebieden van jongeren die nu in Nederland wonen presenteren zoals bijvoorbeeld van de Arabische dichter Adonis, de Turkse dichters Nazim Hikmet en Orhan Veli Kanik en de Surinaamse dichters Trefassi, Dobru en Shrinivasi.
  5. Poëzie van de grote Nederlandse Dichters uit de 20e eeuw zoals Hugo Claus, Lucebert, Remco Campert en Gerrit Kouwenaar.

PoëzieRevue
Al het werk dat de jongeren in klasverband hebben gemaakt gaat in de tas van de vakdocent die een selectie maakt uit het geschrevene, gemiddeld per klas ongeveer vijf gedichten geschreven door jongeren. Met de uitgetypte selectie onder de arm keert de docent weer terug op de school en haalt de jongeren uit hun klassen. Zij mogen gaan optreden in de PoëzieRevue of in de Poëziedebat & Essay die plaatsvindt in het theater in de buurt. Het optreden van jongeren sluit aan bij de basisgedachte in het werk van School der Poëzie: poëzie is lezen, schrijven, performen en luisteren naar. De vakdocent bereidt de geselecteerde jongeren op school voor op de voordracht van het gedicht of essay. Als de show haar uitvoering krijgt, zijn de jongeren goed voorbereid en ook op de dag van de uitvoering komen de jongeren eerder in het theater om nog een aparte microfoontest te doen.

De show (PoëzieRevue of Poëziedebat & Essay) kent een zeer professionele opzet – daarmee onderscheiden deze shows zich van wat gemiddeld door een school zelf kan worden georganiseerd – niet alleen door de deelname van kwalitatief goede dichters, musici en dansers maar juist ook door het in een theater uit te voeren: het geeft cachet en brengt jongeren op een plek waar ze niet alle dagen komen. De eerdere geselecteerde jongeren vormen de ruggengraat van de show en proberen hun gedichten zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. De presentatoren, de musici, dansers en dichters bieden een kader waarbinnen de jongeren zich veilig kunnen voelen en tegelijk kunnen zij genieten van uiteenlopende vormen van podium- en dichtkunst. In de zaal zijn de jongeren uit de klassen die les hebben gehad, met daarbij vaak ouders en andere belangstellenden. De zalen zitten niet zelden propvol met enthousiaste kijkers en luisteraars.

Poëziedebat & Essay
Het Poëziedebat & Essay (voor oudere jongeren) kent een iets andere opzet: in plaats van gedichten van jongeren vormt het debat dat jongeren voeren rond stellingen over poëzie de kern, afgewisseld met essays die de jongeren hebben geschreven waarin zij hun voor- of afkeuren voor bepaalde poëzie motiveren.

In beide gevallen is bij de show een jury, bestaande uit een dichter, een journalist en een derde deskundige aanwezig die de bijdragen van jongeren beoordeelt en bij het uitreiking van eenvoudige prijzen kort reflecteert over het gebodene.

Poëzie in Uitvoering is een initiatief van School der Poëzie en wordt mede mogelijk gemaakt door VSBFonds.

vsbfonds