Met veel plezier roepen Poetry International, School der Poëzie en Maatschappij der Nederlandse Letterkunde De Grote Poëzieprijs in het leven.
Ook open voor bundels uitgegeven in eigen beheer
Jongeren uit Breda brengen hun poëzie op de planken.
Ontroerende, ernstige en filosofische gedichten waarin de mens en zijn doen en denken werden beschouwd.