poezie en meida
Samenstel van projecten waarbij poëzie de motor is

Poëzie in Bedrijf

Poëzie in Bedrijf brengt vmbo-leerlingen op een laagdrempelige manier in contact met poëzie en hun (culturele) omgeving. Jongeren verbeteren hun schrijfvaardigheid en leren gedachten en ervaringen om te zetten in taal. Het initiatief van School der Poëzie wil met taal en poëzie als middel ook bijdragen aan een betere aansluiting tussen jongeren en culturele en maatschappelijke instellingen.

Poëzie in Bedrijf bestaat uit verschillende (keuze)blokken en is bedoeld voor leerlingen uit het tweede en derde jaar van het vmbo. Scholen kunnen meedoen aan alle blokken of een keuze maken per blok Kosten in overleg. Scholen die twee jaar meedoen worden gekoppeld aan een dichter die de jongeren tijdens het project inspireert en zelf gedichten maakt over zijn/haar ervaringen. 

Meedoen? Vragen of meer informatie? info@schoolderpoezie.nl of (020) 330 7817

POËZIE & THEATER Licht uit! Spot aan!
Het blok Poëzie & Theater bestaat uit poëzielessen en het zelf schrijven en voordragen van een gedicht. De lessen worden gegeven door vakdocenten van School der Poëzie aan de hand van een werkbundel met actuele poëzie. Het blok wordt afgesloten met een show in een theater met muziek en dans én optredens van de jongeren zelf.

POËZIE & BEELDEND Kunstgedichten
Kijken naar beeldende kunst en schrijven over kunst! In de voorbereidende les maken groepjes een collage, daarna bezoeken de jongeren o.l.v. een museumdocent een tentoonstelling en schrijven een gedicht bij een kunstwerk

POËZIE & BEDRIJF Aan het werk!
Jongeren bezoeken, na een voorbereidende les op school, een bedrijf, een redactie of instelling, waarna de jongeren hun indrukken verwoorden in de vorm van een gedicht. Deze gedichten worden vervolgens op verschillende manieren aan het publiek gepresenteerd.

POËZIE & VOORLEZEN Kleuters, opgelet…je grote neef leest voor
Op school krijgen de jongeren les in het voorlezen en presenteren van rijmpjes, versjes en taalspelletjes die geschikt zijn voor kinderen uit groep 1 en 2. De jongeren gaan als voorleesmeester en juf naar een basisschool en lezen voor aan kleuters.

POËZIE & OMGEVING De ruimte in
Je omgeving leren kennen via gedichten. Speciaal voor de jongeren wordt een poëziebundel samengesteld met gedichten die passen bij de stad, het dorp. Na een voorbereidende les volgt een wandeling of fietstocht naar de plekken uit de bundel. Achteraf schrijven de jongeren hun indrukken op in een tekst/gedicht.

POËZIE & SOCIAL MEDIA Van gedicht naar beeldtaal
Jongeren werken op school samen om hun gedicht te verwerken tot een vlog. Niet het geschreven woord, maar het gesproken woord staat hierbij centraal. Alle vlogs worden gepost op (besloten) internet.

Bekijk ook de Poëzie in Bedrijf flyer!

Opmerking: in alle gevallen worden de lessen op school in goed overleg met de school gepland en in tijd aangepast aan de rooster op school. De presentaties en bezoeken buiten school worden zo vroeg mogelijk doorgegeven.

fonds 21 Prins Bernhard Cultuurfonds KAdE bieb breda Scholen in de Kunst nl letterenfond