poezie debat en essay

Poëziedebat & essay

Het programma Poëziedebat & essay bestaat uit het in teams debatteren over stellingen rond actuele poëzie, gevolgd door de presentatie van zelfgeschreven essays. Dit programma begint in de klas: aan de hand van telkens tegengestelde criteria worden uiteenlopende gedichten besproken, en wordt er gedebatteerd aan de hand van diverse stellingen over poëzie. Vervolgens selecteren de deelnemers een gedicht uit het aanbod (een uiterst divers samengestelde bundel met actuele Nederlandse poëzie) als inspiratiebron voor hun essay, en zoeken zelf een aanvullend of contrasterend Nederlands gedicht.

Tussen de drie- en vierhonderd jongeren van verschillende scholen uit Nederland en Vlaanderen schrijven mini-essays over geselecteerde gedichten. Daarmee wordt er diepgaand aandacht besteed aan eigentijdse Nederlandse poëzie. Het bijzondere aan dit programma is dat het op een onverwachte en inspirerende manier aandacht van jongeren voor poëzie genereert, én reflectie over concrete gedichten stimuleert. Docenten staan regelmatig versteld door de reacties van hun leerlingen.